Informacje dla pierwszorocznych

Informacje dla pierwszorocznych
Drodzy pierwszoroczni!
Przed Wami rozpoczyna się nowy rozdział: studia. Chętnie pomożemy Wam przejść przez pierwsze miesiące studiów przekazując Wam naszą wiedzę na temat życia studenckiego! Kilka informacji zebraliśmy tutaj, jednak jeżeli maci pytania dotyczące czegoś co nie zostało tutaj zawarte możecie pisać na adres: katarzyna.piotrowska93@gmail.com

Informator dla Pierwszorocznych

Akademiki

Prawdziwe życie studenckie poznasz tylko w akademiku. Nasza Uczelnia może się pochwalić jedną z najlepszych baz socjalnych w Polsce. Masz do dyspozycji 6 domów studenckich:
Eskulap
Medyk
Aspirynka
Hipokrates
Wawrzynek
Karolek

Komunikaty w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich, zasad ubiegania się o pokój jednoosobowy, Regulamin Domów Studenckich znajdują się w systemie WISUS w zakładce Administracja/ Akademiki.

FORMALNOŚCI ZAŁATWIA:

Sekcja Stypendialno-Bytowa Działu Spraw Studenckich

Collegium Maius
ul. Fredry 10
tel. 61 854-60-62, 61 854-60-63, 61 854-60-64, 61 854-60-65
w dni robocze, w godzinach:
poniedziałek, wtorek 7.15 – 13.00
środa 7.15 – 15.15
czwartek, piątek 10.30 – 15.30

Obowiązkowe szkolenie dla pierwszorocznych „Prawa i obowiązki studenta”
Na tym spotkaniu wyjaśnimy kilka ważnych, podstawowych i ciekawych pojęć.
Każdy „pierwszak” musi pojawić się na tym szkoleniu, gdyż jest ono wpisywane do e-indeksu.
Harmonogram szkoleń:
25 września godzina 15:00 – Wydział Farmaceutyczny
25 września godzina 16:30 – Wydział Lekarski II
25 września godzina 18:00 – Wydział Nauk o Zdrowiu
28 września godzina 14:30 – Wydział Lekarski I
Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, parter, sala A
Jeżeli uczestniczyłeś w szkoleniu w ubiegłych latach, napisz na adres samorzad@ump.edu.pl podając swoje imię i nazwisko, numer albumu, rok odbycia szkolenia oraz kierunek, którego studentem wówczas byłeś/byłaś i kierunek na jakim jesteś obecnie.

Dzień adaptacyjny
Zapraszamy Was na dzień adaptacyjny, który odbędzie się 23 września w Centrum Biologii Medycznej. Będziecie mogli się dowiedzieć ciekawostek o uczelni, spotkać się z organizacjami studenckimi, czy wziąć udział w oprowadzaniu po uczelni.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 25 września 2017.
Natomiast uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego jest trochę później: 3 października 2017.
Harmonogram roku akademickiego 2017/2018

Przewodniki dydaktyczne
Przewodnik dydaktyczny: to dokument, który jest zbiorem najważniejszych informacji dotyczących danego przedmiotu. Znajdziecie w nim m. in.: tematy ćwiczeń, wykładów; regulamin zajęć; niezbędną bibliografię ; osoby odpowiedzialne za dany przedmiot czy zasady zaliczenia przedmiotu.

Przewodniki dydaktyczne można znaleźć:
Wydział lekarski I: http://wl1.ump.edu.pl/informacje-wydzialowe/przewodniki-dydaktyczne
Wydział lekarski II: http://wl2.ump.edu.pl/wydzial/krajowe-ramy-kwalifikacji
Wydział farmaceutyczny: http://wf.ump.edu.pl/informacje-wydzialowe/przewodniki-dydaktyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu

Co to są punkty ECTS?
Liczbowe wartości odpowiadające wymaganemu wkładowi pracy, aby zaliczyć dany przedmiot Możliwość kontynuacji lub podjęcia studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt (również wymiany studenckie) Należy pilnować liczby punktów ECTS, bo od nich zależy zaliczenie roku.
Co to są fakultety?
Student ma obowiązek wyboru zajęć fakultatywnych punktowanych oraz uczęszczania na nie w celu uzyskania liczby punktów ECTS niezbędnej do zaliczenia danego roku.
Są również fakultety, za które trzeba zapłacić, aby móc w nich uczestniczyć, np. dodatkowy wf.

Stypendia
Nasza Uczelnia zapewnia pomoc mniej zamożnym studentom w postaci stypendiów socjalnych lub, w przypadkach losowych, zapomogę. Zapoznaj się z Regulaminem Przyznawania i Ustalania Wysokości Świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej Dla Studentów UMP aby wiedzieć więcej. Znajdziesz go stronie Uczelni (www.ump.edu.pl) w zakładce STUDIA > STUDENCI > STYPENDIA lub na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
więcej: http://samorzad.ump.edu.pl/sprawy-socjalne/pomoc-materialna/

Kredyt Studencki
O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.
więcej: http://samorzad.ump.edu.pl/sprawy-socjalne/kredyt-sudencki/
Ankiety
Każdy z Was ma prawo oceny zajęć: Ankiety znajdziecie w systemie WISUS.
Zapewniamy, że są całkowicie anominowe! Razem możemy zmieniać świat :P

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81