Kandydaci z Wydziału Lekarskiego I – wybory do RUSS UMP na kadencję 2014-2016

Data dodania: 16 maj 2014, godzina: 21:17

 

Remigiusz Domin

Student II roku kierunku lekarskiego WLI

 

W RUSS UMP działa od listopada 2013r jako członek. Angażuje się w organizację wydarzeń m.in. Balu Medyka w ramach Komisji RUSS ds Kultury. Włącza się w pracę Komisji RUSS ds Dydaktyki m.in. zajmował się zmianami w programie nauczania na kierunku lekarskim, ankietyzacją.

Planuje w dalszym ciągu działać w Komisji RUSS ds Dydaktyki oraz Komisji RUSS ds Kultury.

 

Michał Fidera

Student III roku kierunku lekarskiego WLI
 

W RUSS UMP działa od początku swoich studiów, czyli od 3 lat. Angażował się w pracę Komisji RUSS ds Dydaktyki oraz Komisji RUSS ds Socjalnych. Od września 2012r. jest Zastępcą Przewodniczącej RUSS UMP oraz Przewodniczącym Komisji RUSS ds Socjalnych. Przy jego pomocy powstał elektroniczny formularz zgłoszeniowy do domów studenckich, wprowadzono zmiany do regulaminu funduszu pomocy materialnej oraz powstał regulamin dotyczący zasad przyznawania miejsc w domach studenckich.

W roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014 jest członkiem Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Na kadencję 2012-2016 jest członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów, Uczelnianej Komisji Wyborczej. Od grudnia 2011r jest przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału Lekarskiego I, od czerwca 2013r w Senacie UMP oraz Kolegium Dziekańskim WLI.

Uczestniczył w posiedzeniach Kolegium Rektorskiego oraz dyplomatoriach.

 
 

Marek Olejniczak

Student III roku kierunku lekarskiego WLI
 

W RUSS UMP działa od początku swoich studiów – przez pierwsze 2 lata jako wolontariusz, natomiast od listopada 2013r jako członek.

Na początku brał udział w pracach Komisji RUSS ds. Kultury, pomagając w organizacji wydarzeń. W roku akademickim 2012/2013 oraz w I semestrze 2013/14 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji RUSS ds. Promocji. Stworzył projekt dla 2 ostatnich edycji Kalendarza Akademickiego.

Obecnie działa w Komisji RUSS ds. Dydaktyki pomagając w wielu działaniach komisji np. dotyczących reformy, ankietyzacji kierunku lekarskiego itp.

Od 3 lat jest także przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału Lekarskiego I oraz w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Jest Starostą Roku od 3 lat.

Planuje w dalszym ciągu wspierać działania Komisji ds. Dydaktyki.

 
 

Regina Pawlak

Studentka IV roku kierunku lekarskiego WLI.
 

Od początku studiów zaangażowała się w działalność RUSS UMP jako wolontariusz. Od września 2012r. jest członkiem RUSS UMP. Swoją uwagę poświęciła zadaniom Komisji RUSS ds. Dydaktyki, której od początku była aktywnym członkiem. Od października 2013r jest Przewodniczącą tej komisji. Zajmowała się wieloma zagadnieniami związanymi z dydaktyką i jakością kształcenia – np. ankietyzacja, reforma na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym, opiniowanie pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.

Jest przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału Lekarskiego I od grudnia 2011r. oraz od czerwca 2013r w Senacie UMP. Reprezentuje studentów w Uczelnianym Zespole Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia, Senackiej Komisji ds Dydaktyki, a także w Komisji Programowej WLI.

Brała także udział w przygotowaniach Balu Medyka 2012, 2013, 2014, czy pomagała podczas rajdów majowych.

W kolejnych latach planuje dalsze zaangażowanie w prace Komisji RUSS ds. Dydaktyki.

 
 

 

Anna Płóciennik

Studentka IV roku kierunku lekarskiego WLI

 

W RUSS UMP działała jako wolontariusz od pierwszego roku studiów, od września 2012r jest członkiem RUSS UMP. Jest również członkiem Rady Wydziału Lekarskiego I od grudnia 2011r, podobnie jak w Komisji Senackiej ds. Wydawnictw.

W poprzednich latach działała głównie w Komisji RUSS ds. Dydaktyki, czym dalej chce się zajmować.

Jest także członkiem Zarządu Puls UM.

 

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81