Kandydaci z Wydziału Nauk o Zdrowiu – wybory do RUSS UMP na kadencję 2014-2016

Data dodania: 16 maj 2014, godzina: 22:03

 

Justyna Ciesielska

Studentka II roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo WNoZ

 

W RUSS UMP działa od II semestru roku akademickiego 2013/2014 jako wolontariusz. Angażuje się w prace Komisji RUSS ds Dydaktyki.

Jest Starostą Roku.

 
 

Anna Kuklińska

Studentka I roku studiów II stopnia kierunku fizjoterapia WNoZ

 

Do RUSS UMP dołączyła w maju 2011r jako wolontariusz, od września 2012r jest członkiem.

Zajmuje się sprawami dydaktyki i jakości kształcenia na WNoZ w ramach Komisji RUSS ds. Dydaktyki. Prezentowała wydział podczas Drzwi Otwartych 2013, Targów Edukacyjnych. Prowadziła szkolenie dla I roku.

Jest przedstawicielem w Senacie UMP, Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Senackiej Komisji ds Wydawnictw od września 2012r.

Jest Starostą Roku i Ekonomicznym.

Planuje w kolejnym roku zaangażować się w działalność Komisji RUSS ds Socjalnych.

 
 

Pamela Piasecka

Studentka I roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo WNoZ

 

W RUSS UMP działa od początku swoich studiów jako wolontariusz. Zaangażowała się w działalność Komisji RUSS ds Kultury, była koordynatorem Balu Medyka 2014. Brała czynny udział i pomagała w akcji charytatywnej Doktor Miś Dzieciom, Medykaliach oraz innych imprezach.

W ciągu następnych lat dalej zamierza działać w Komisji RUSS ds Kultury.

 
 

Przemysław Rachubiński

Student I roku kierunku ratownictwo medyczne WNoZ

 

W RUSS UMP działa jako wolontariusz od początku swoich studiów, czyli od października 2013. Jest członkiem Komisji RUSS ds. Kultury i zaangażował się w organizację akcji Doktor Miś Dzieciom, Jagody Listopadowej, Balu Medyka 2014, gry miejskiej „jUMP for joy”, MEDYKaliów czy Jagodowego Rajdu Majowego.

Jest również członkiem ASMRu i Starostą pierwszego roku Ratownictwa Medycznego.

W kolejnych latach chce pomagać w dalszym ciągu Komisji ds. Kultury.

 

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81