Kandydaci z Wydziału Farmaceutycznego – wybory do RUSS UMP na kadencję 2014-2016

Data dodania: 16 maj 2014, godzina: 10:35

 

Małgorzata Chomicz

Studentka III roku kierunku farmacja WF

 

W RUSS UMP rozpoczęła działalność w roku akademickim 2012/2013 jako wolontariusz w Komisji RUSS ds. Kultury, od 28.04.2014r jest członkiem RUSS UMP. W ciągu dwóch lat działalności brała udział w zorganizowaniu akcji charytatywnej Doktor Miś Dzieciom jako koordynator Kiermaszu Świątecznego, w przygotowaniach Balu Medyka 2013, Medykaliów oraz Jagodowych Rajdów Majowych. Pomagała podczas Juwenaliów 2013 w punkcie informacyjnym oraz straży studenckiej.

Jest członkiem Rady Mieszkańców DS. Eskulap od listopada 2013r.

W kolejnych latach chce angażować się w działalność Komisji RUSS ds. Kultury.

 
 

Patrycja Korban

Studentka III roku kierunku farmacja WF

 

Od początku swoich studiów była wolontariuszem RUSS UMP i zajmowała się wówczas głównie pomocą przy organizacji Jagody listopadowej, majowej i sierpniowej. W roku akademickim 2012/2013 była Przedstawicielem RUSS ds. Chaty Studenckiej Jagoda. Od października 2013r. jest członkiem RUSS UMP.

W roku akademickim 2013/2014 jest członkiem Uczelnianej Komisji Stypendialnej, zaś od roku ak. 2012/2013 członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów. Od grudnia 2011 roku jest przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału Farmaceutycznego.

 
 

Paulina Szulc

Studentka III roku kierunku farmacja WF
 

Jest wolontariuszem RUSS UMP od 2 lat, obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji RUSS do Spraw Biura i Zarządzania Danymi, jest też członkiem Komisji RUSS ds. Kultury. Pomagała w przygotowaniach Balu Medyka 2013, akcji charytatywnej Doktor Miś Dzieciom, Medykaliów, Jagodowego Rajdu Majowego.

Jest członkiem Rady Mieszkańców DS. Eskulap od listopada 2013r.

W przyszłości planuje nadal zajmować się biurem i pomagać w Komisji RUSS ds. Kultury.

 
 

Łucja Zielińska

Studentka III roku kierunku farmacja WF
 

W RUSS UMP działa od 3 lat, czyli od początku swoich studiów. Pierwszy rok była wolontariuszem, a ostatnie dwa lata członkiem RUSS UMP. Jej działalność od początku związana była z Komisją RUSS ds. Kultury, a od października 2012r jest Przewodniczącą tej komisji. Koordynowała lub pomagała w organizacji wszystkich wydarzeń tj. imprez klubowych, akcji charytatywnej Doktor Miś Dzieciom, wyjazdów na Jagodę, Balu Medyka. Jest pomysłodawcą formy plenerowej Medykaliów, które w tym roku po raz pierwszy po 6 latach w takiej formie się odbyły.

Jest od grudnia 2011r członkiem Rady Wydziału Farmaceutycznego oraz od października 2012r Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów.

Jest również Starostą Roku.

W kolejnych latach planuje działalność w Komisji RUSS ds Kultury.

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81