RUSS

 

Samorząd Studencki (czyli wszyscy studenci naszej Uczelni) podczas cyklicznych wyborów wybierają swoich przedstawicieli, którzy reprezentują ogół braci studenckiej. Przedstawiciele (w liczbie 16 osób) tworzą Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego, która działa na mocy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 25 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami.

Zasady wyborów członków RUSS UMP opisane są w Regulaminie Samorządu Studenckiego, który można znaleźć tutaj. Wybory odbywają się co 2 lata. Każdy student może zgłosić swoją kandydaturę. Informacje o wyborach zazwyczaj pojawiają się na przełomie marca i kwietnia. Studencka Komisja Wyborcza przedstawia harmonogram wyborów, a także udostępnia wszelkie konieczne do złożenia kandydatury formularze. Informacje na temat odbywających się wyborów można znaleźć na stronie www.samorzad.ump.edu.pl w zakładce WYBORY→KOMUNIKATY WYBORCZE. Terminy narzucane są kalendarzem wyborczym, który jest zgodny z Regulaminem Samorządu Studenckiego.

Student, który chce kandydować do RUSS UMP, powinien dostarczyć w wyznaczonych terminach formularz podpisany przez 20 studentów z Wydziału, na którym kandydat studiuje (mogą być inne kierunki i lata, ale musi być ten sam wydział). Formularz należy wypełnić wg wzoru. Pamiętajcie, że całość (oprócz podpisów) należy wypełnić drukowanymi literami.

Po terminie zgłaszania kandydatur, Studencka Komisja Wyborcza sprawdza poprawność danych i listę kandydatów umieszcza w formie komunikatu. Teraz, aby dostać się do RUSS UMP, musisz otrzymać głosy studentów z Twojego wydziału. Terminy głosowań pojawią się na stronie RUSS UMP (w formie komunikatu w zakładce WYBORY→KOMUNIKATY WYBORCZE). Każdy student, potwierdzając swoją tożsamość legitymacją studencką, może zagłosować maksymalnie na tylu kandydatów, ile jest wakatów na danym wydziale. Zatem jeśli np na Wydziale Lekarskim II są 4 wakaty, to możesz maksymalnie zagłosować na 4 osoby. Głos jest oczywiście ważny jeśli zagłosujesz na 1, 2 lub 3 osoby, ale jeśli postawisz „x” przy 5 nazwiskach, to Twój głos jest nieważny. Po odbyciu wszystkich terminów głosowań umieszczane są wyniki głosowań oraz lista członków RUSS UMP. Ogłoszona lista jest zgodna z zasadami zawartymi w Regulaminie Samorządu Studenckiego i nie zawsze osoba, która ma najwięcej głosów się dostaje! Dlatego warto przed wyborami zapoznać się z Regulaminem i sprawdzić, ile osób i z jakich kierunków na danym wydziale może się dostać.

Po wyborach nowi członkowie na zwołanym spotkaniu przez Studencką Komisję Wyborczą wybierają ze swojego grona Przewodniczącego RUSS UMP oraz jego dwóch Zastępców.

Kadencja nowo powołanych członków zaczyna się z dniem 1 września roku, w którym odbyły się wybory i trwa dwa lata (do 31 sierpnia).

Wybory uzupełniające do RUSS UMP

 

Z powodu ukończenia studiów, przenosin, rezygnacji z członkostwa w trakcie poszczególnych kadencji zdarza się, że pojawiają się wakaty. Uzupełniane są one przez kolejne osoby z listy z wyborów głównych. Jeżeli jednak na liście „rezerwowej” nie ma więcej studentów, Studencka Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające na konkretne miejsca (np. 1 wakat na WLI). Zasady i tryb przeprowadzania wyborów jest identyczny jak w przypadku wyborów głównych, poza dwoma rzeczami:

1 wybieranych jest tyle osób, ile jest wakatów, a wybory przeprowadzane są na wydziałach, na których wakaty powstały.
2 osoby wybrane są członkami do końca trwającej kadencji, na którą zostali wybrani (czyli jeżeli wybory odbywają się w kwietniu 2015 roku, to członkiem jesteś do 31.08.2016 roku, czyli do końca kadencji 2014-2016).

UWAGA! Załączone formularze i wzory mają charakter poglądowy. Podczas wyborów należy korzystać z aktualnych formularzy, które udostępnia Studencka Komisja Wyborcza.

Jeżeli w trakcie wyborów lub przed nimi będziecie mieli pytania lub wątpliwości, to zgłaszajcie się do Studenckiej Komisji Wyborczej. Ta w trakcie wyborów ma dyżury, podczas których oprócz złożenia odpowiednich formularzy, możecie zaczerpnąć informacji i rozwiać wszelkie wątpliwości.

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81