MOSTUM

Studia za granicą to trochę za daleko, a jesteś chętny na poznanie nowego miasta, uczelni i ludzi? Mamy coś dla Ciebie!

 

MOSTUM – Program Mobilności Studentów Medycyny

MOSTUM daje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na innej polskiej uczelni medycznej. To wymiana, która może trochę przypominać  Erasmusa odbywającego się w granicach kraju. Rządzi się jednak własnymi, konkretnymi zasadami rekrutacji i realizacji.

Dla kogo?

Możemy wziąć udział w wymianie, jeśli jesteśmy studentami:

- co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

- drugiego semestru studiów drugiego stopnia.

Jak , gdzie i kiedy?

Formularz aplikacyjny trzeba złożyć w swoim Dziekanacie, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Dziekana odpowiedniego Wydziału oraz koordynatora projektu MOSTUM.

Informację o zakwalifikowaniu otrzymujemy na adres podany w formularzu. Każdy student, którego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie jest zobowiązany przekazać do dziekanatu Porozumienie o programie zajęć zatwierdzone przez obie uczelnie.

Uczelnia przyjmująca zapewnia (w miarę możliwości) miejsce w domu studenckim, na zasadach i warunkach odpłatności panujących na uczelni przyjmującej. Każdemu uczestnikowi przysługują na wymianie świadczenia socjalne czy naukowe, które wypłaca uczelnia macierzysta.

Student musi wrócić na swoją uczelnię po określonym czasie ustalonym przed rozpoczęciem wymiany.

Dokumenty są dostępne tutaj.

Co po powrocie?

Zaliczenie zajęć na uczelni przyjmującej odbywa się na drodze zdobytych punktów ECTS. Zaliczone przedmioty wraz z ocenami zatwierdza Dziekan macierzystego Wydziału.

 

Liczymy również, że wraz z Tobą dobra opinia o naszej uczelni ‘pójdzie w Polskę’ i zostaniesz tam naszym ambasadorem!


Brak aktualności...

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81