< Cofnij

Dofinansowanie do projektów - edycja 2022 (drugi nabór wniosków)

Pamiętacie inicjatywę budżetu wspólnego z zeszłego roku? Dofinansowaliśmy łącznie 5 projektów na kwotę ponad 11 000 zł! W tym roku rusza druga edycja budżetu wspólnego organizacji studenckich. To narzędzie stworzone przez 7 organizacji studenckich UMP, które umożliwia szerszą realizację Waszych projektów. Warunkiem uczestnictwa oraz głosu w budżecie jest przekazanie przez organizację studencką min. 10% swojego rocznego budżetu do wspólnej puli. W drugim naborze wniosków dysponujemy kwotą łącznie 4 877,10 zł!

Obecnie trwa składanie wniosków. Termin ich składania upływa 25 lipca 2022 r. Maksymalna kwota dofinansowania w tej turze nie została określona.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w Regulaminie: TUTAJ

Wniosek możesz złożyć poprzez ten formularz: https://forms.gle/WqK5FFHXCtp2KK7NA

Jak działa dofinansowanie projektu?

  1. Wypełniasz wniosek, dopełniając wszystkich formalności zawartych w Regulaminie.
  2. Zbiera się Komisja (należą do niej Przewodniczący i osoby przez nich wyznaczone wszystkich organizacji studenckich, które biorą udział w budżecie wspólnym), która rozpatruje i głosuje nad wnioskami, które wpłynęły w danej turze.
  3. Komisja ogłasza wyniki głosowania nad wnioskami.
  4. Realizujesz zapotrzebowanie projektu za pośrednictwem organizacji wskazanej we wniosku.

O dofinansowanie swoich projektów mogą ubiegać się:

  1. organizacje, które biorą udział w budżecie wspólnym,
  2. studenci przynależący do tych organizacji,
  3. studenci niezrzeszeni wskazujący organizację studencką realizującą jego zapotrzebowanie.

Organizacje, które biorą udział w budżecie wspólnym w 2022 roku to: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego (RUSS), IFMSA-Poland Oddział Poznań, Gazeta Studentów "Puls UM", Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział w Poznaniu (PTSF), Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Oddział w Poznaniu (PTSS), Akademicka Społeczność Ratownictwa Medycznego i Medycyny Katastrof (ASRiMK), ASK Soli Deo.

W razie pytań, piszcie!

Wiktoria Andrzejewska
Przewodnicząca Komisji RUSS ds. Finansów
wiktoria.andrzejewska352@gmail.com