< Cofnij

Wybory na Delegatów grup studenckich w roku akademickim 2022/2023

16 października 2022 r. Studencka Komisja Wyborcza ogłosiła wybory na Delegatów grup studenckich. Sprawdź, kim jest Delegat grupy studenckiej, kto może nim zostać oraz w jaki sposób można się na niego zgłosić!

Kim jest Delegat grupy studenckiej?
Delegat grupy studenckiej to osoba reprezentująca daną grupę studencką podczas uczelnianych zebrań wyborczych i głosująca w imieniu swojej grupy studenckiej. Delegat wybiera w imieniu swojej grupy, studentów kandydujących do Rady Wydziału, Senatu i Kolegium Elektorów.

Co należy do obowiązków Delegata?
Na podstawie § 21 oraz 22 Regulaminu Samorządu Studenckiego UMP do obowiązków Delegata grupy studenckiej należy wybór przedstawicieli studentów:

  1. do Senatu i Kolegium Elektorów na Zebraniach Wyborczych Delegatów grup kierunków,
  2. do Rad Wydziału na Wydziałowych Zebraniach Wyborczych Delegatów.

Każda grupa studencka ma prawo wybrać jednego Delegata na cały rok akademicki! Mandat Delegata wygasa wraz z końcem roku akademickiego (jeśli byłaś/byłeś Delegatem w roku 2021/2022, kandydaturę należy złożyć ponownie).

Jak się zgłosić?
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na Delegata grupy studenckiej poprzez zebranie ponad 50% podpisów członków grupy dziekańskiej. Wypełniony formularz należy złożyć wyjątkowo w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym, przy wejściu do Wypożyczalni, ul. Przybyszewskiego 37A, podczas dyżurów Studenckiej Komisji Wyborczej w jednym z wybranych terminów:

---------------------------------------------------------------------------------------------

Studencka Komisja Wyborcza prosi o zwrócenie uwagi na następujące punkty:

W razie problemów, pytań, wątpliwości - prosimy o kontakt na adres e-mail: skwumpedupl@gmail.com lub samorzad@ump.edu.pl

Komunikat w sprawie wyborów i formularz zgłoszeniowy dla Delegata znajdziecie tutaj:
https://samorzad.ump.edu.pl/komunikatywyborcze