Ankiety

Tutaj znajdziecie dane ze zwrotu ankiet oceniających przedmioty w WISUS, dotyczące poszczególnych wydziałów i kierunków. Dzięki większej dostępności do danych z wypełnialności ankiet, możecie na bieżąco sprawdzać, ile osób na Waszym kierunku już je wypełniło. Zależy nam na tym, żeby uzyskać zwrot na poziomie co najmniej 50%. Do takich wyników daleka droga, ale liczmy na wzajemną motywację do podbijania procentów :)

Zwrot ankiet z całej Uczelni: 16.11% (dane z 13.07.2021 r.)

Zwrot ankiet z całej Uczelni: 17.41% (dane z 29.07.2021 r.)

Zwrot ankiet z całej Uczelni: 18.03% (dane z 13.08.2021 r.)

Zwrot ankiet z całej Uczelni: 18.90% (dane z 3.09.2021 r.)

Zwrot ankiet z całej Uczelni: 21.04% (dane z 12.10.2021 r.)

Wydział Kierunek % Wypełnień 12/10/2021 % Wypełnień 4/09/2021 % Wypełnień 29/07/2021 % Wypełnień 13/07/2021 %
Wypełnień 1/07/2021
Wydział Lekarski Lekarski 34.517 % 33.185 % 32,338% 30,742 % 28,765 %
Wydział Medyczny
Biotechnologia medyczna 23.663 % 20.911 % 18.105 % 16.570 % 14.929 %
Dietetyka 9.137 % 8.314 % 6.967 % 6.830 % 5.984 %
Elektroradiologia 10.954 % 8.721 % 6.383 % 5.936 % 4.518 %
Lekarsko-dentystyczny 15.629 % 12.137 % 10.680 % 9.828 % 9.223 %
Optometria 23.918 % 19.175 % 16.220 % 15.052 % 13.196 %
Protetyka słuchu 28.143 % 28.000 % 27.286 % 27.286 % 19.000 %
Techniki dentystyczne 45.079 % 33.968 % 26.984 % 20.159 % 20.000 %
SUMA 16,04% 13,23% 11,24% 10,38%  
Wydział Farmaceutyczny
Analityka kryminalistyczna i sądowa 17.710 % 16.245 % 14.780 % 13.049 % 11.651 %
Analityka medyczna 35.714 % 28.810 % 24.683 % 20.278 % 18.452 %
Farmacja 23.097 % 19.573 % 14.775 % 11.308 % 8.506 %
Inżynieria farmaceutyczna 5.241 % 3.522 % 3.395 % 3.289 % 2.971 %
Kosmetologia 6.333 % 5.130 % 3.768 % 3.768 % 3.647 %
SUMA 17,51% 14,47% 11,71% 9,59%  
Wydział Nauk o Zdrowiu
Fizjoterapia 14.615 % 10.512 % 8.002 % 6.747 % 5.718 %
Pielęgniarstwo 13.250 % 11.322 % 8.227 % 6.544 % 6.254 %
Położnictwo 15.934 % 13.460 % 11.180 % 9.992 % 9.342 %
Ratownictwo medyczne 16.073 % 14.521 % 13.105 % 12.237 % 8.356 %
Terapia zajęciowa 5.223 % 4.342 % 4.279 % 4.216 % 2.706 %
Zdrowie publiczne 11.924 % 10.532 % 10.000 % 9.747 % 9.114 %
SUMA 13,96% 11,21% 8,91% 7,72%  
Centrum Nauczania w Języku Angielskim
5-year DDS 4.254 % 4.068 % 3.988 % 3.935 % 3.403 %
6-year MD
6.402 %
4.194 %
3.702 % 3.617 % 3.532 %
6-year PharmD 5.102 % 5.102 % 4.082 % 4.082 % 4.082 %
Advanced MD Program 6.741 % 5.347 % 5.265 % 5.019 % 4.461 %
SUMA 6,01% 4,61% 4,37% 4,23%  
Doktoranci
Studia Doktoranckie 14.019 % 14.019 % 14.019 % 10.280 % 8.411 %
Szkoła Doktorska
13.006 %
12.580 %
11.087 % 10.235 % 9.808 %
SUMA 13,19% 12,85% 11,63% 10,24%