Działalność RUSS

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019:

Działalność RUSS w roku akademickim 2018/2019

 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

Działalność RUSS w roku akademickim 2017/2018

 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017:

Działalność RUSS w roku akademickim 2016/2017