Komisje RUSS

 

Komisja RUSS do Spraw Dydaktyki

Przewodniczący - Piotr Stachowiak

pstachowiak99@gmail.com

 

 

Komisja RUSS do Spraw Socjalnych

Przewodniczący - Karolina Bentkowska

socjalrussump@gmail.com

 

Przedstawiciel RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych - Natalia Kulus

 

Komisja RUSS do Spraw Kultury

Przewodniczący -  Maciej Kuświk

 

Przedstawiciel RUSS ds. Chaty Studenckiej Jagoda - Maciej Kuświk

 

Komisja RUSS do Spraw Promocji

Przewodniczący - Julia Gólska
promocja.russ.ump@gmail.com

 

Komisja RUSS do Spraw Sponsoringu

Przewodniczący - Maurycy Pietrzak

 

Komisja RUSS do Spraw Finansów

Przewodniczący - Marcin Spychalski

Koordynator RUSS do Spraw Biurowych i Zarządzania Danymi - Natalia Nowak

Koordynator RUSS do Spraw Kontaktów Międzyuczelnianych - Antoni Białek

 

Komisja RUSS do Spraw Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim

Przewodniczący – Wiktoria Chylińska

https://www.facebook.com/poznan.EPSU/