Regulamin Samorządu Studenckiego

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym regulaminem:

Regulamin Samorządu Studenckiego UMP

 

Zmiany Regulaminu Samorządu Studenckiego UMP:

Zarządzenie nr 109/2019 Rektora z dnia 27 grudnia 2019

Zarządzenie nr 56/2020 Rektora z dnia 2 czerwca 2020

 

Zobacz także